Goede bodemvoorbereiding

31/05/2017

Een mooie siertuin begint met een degelijke bodemvoorbereiding. De wortels van uw planten moeten zich in uw tuingrond immers helemaal thuis kunnen voelen. Enkel dan worden ze stevig en gezond en zorgen ze voor prachtige planten die goed groeien en rijkelijk bloeien. 

Om te voorkomen dat uw planten later problemen zouden ondervinden tijdens de groei, is het belangrijk om de bodem reed bij de aanleg van uw tuin optimaal voor te bereiden. Hierbij dient u rekening te houden met de volgende factoren: 

1. De zuurtegraad (pH-waarde) van de bodem: 
Door allerlei externe invloeden, zoals bijvoorbeeld zure regen, is de zuurgraad in veel tuinen te laag. De bodem is dus met andere woorden te zuur. Voor heel wat planten zoals bijvoorbeeld buxus en lavendel, is dit nadelig. In een zure grond kunnen zij niet vlot voedingsstoffen opnemen en gaan ze slecht of helemaal niet groeien. 
Er zijn echter ook planten die wel goed gedijen in een zure grond. Dit geldt bijvoorbeeld voor heide, azalea's, rhododendrons en blauwe hortensia's. 
Vandaar dat het erg belangrijk is dat u de zuurtegraad (pH) van uw bodem kent alvorens u begint te planten. 

2. De bodemstructuur 
Deze factor is op de eerste plaats belangrijk voor de waterhuishouding en bijgevolg ook voor de voedselvoorziening van de planten (planten nemen voedingsstoffen enkel op als ze in water opgelost zijn). Verder speelt hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van een goed bodemleven (regenwormen en micro-organismen), wat dan weer bijdraagt tot een optimale ontwikkeling van de plantenwortels. 

3. De voedselvoorziening
Deze groeifactor is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de planten. Wanneer er een essentiële voedingsstof ontbreekt, zullen bepaalde vitale biochemische processen niet of slechts in beperkte mate kunnen plaatsvinden, waardoor de planten gaan verwelken. Door via een extra bemesting bepaalde voedingsstoffen toe te dienen zal de vitaliteit van de planten weer toenemen (bijv. Magnesium voor mooie groene bladeren). 
Een bodemanalyse kan u meer inzicht verschaffen in de toestand van uw bodem. Voor zo'n grontontleding kan u bij ons in de winkel terecht. Dankzij ons DCM Tuinadviescomputer hebben wij een programma ter beschikking waarna u na ontleding van uw tuingrond niet alleen een afdruk van de analyseresultaten krijg, maar ook een deskundig bemestingsadvies en tips over hoe u het gewas waarvoor u het advies heeft aangevraagd (bijvoorbeeld uw gazon, rozen, hagen, groenten, enz.) optimaal kan verzorgen. 

Om een goed beeld te krijgen van uw tuingrond is het belangrijk om het tuincentrum een representatief bodemstaal te bezorgen. 

Zo neemt u een representatief bodemstaal: 

  • Borders en groentetuin: op een tiental plaatsen uit een laag van 0-25 cm diep
  • Gazons: op een tiental plaatsen uit een laag van 0-6 cm
  • In bloempotten en -bakken: op enkele plaatsen uit de bovenste centimeters grond
  • De verzamelde grond vervolgens goed mengen

 

  • Weidse Blik