Het belang van een rijk bodemleven

31/05/2017

Wat is bodemleven?
In de bodem leven verschillende organismen: schimmels, bacteriën, mijten, aaltjes, (regen)wormen... Het is wetenschappelijk bewezen dat een 
rijk bodemleven ervoor zorgt dat bodemprocessen optimaal verlopen. Zo breken ze organische stof af tot voedingselementen met als restproduct humus dat de bodemstructuur verbetert. 

Het belang van een goed bodemleven 
Alles start bij de bodemkwaliteit! Zoals onze botstructuur de basis van een gezond lichaam, zo is de bodemkwaliteit de basis voor een gezonde evenwichtige plantengroei. Een rijk en gevarieerd bodemleven zorgt voor een beter bodemevenwicht, planten die minder snel ziek worden en plantenwortels die beter zullen groeien. Dit zie je ook bovengronds terug! Bovendien kan het bodemleven voedingselementen in de bodem (uit meststoffen, plantresten, groenbemesters...) vrijmaken waardoor deze beschikbaar worden voor de planten. Ook zorgt het gevarieerde bodemleven voor een goede bodemstructuur: denk maar aan regenwormen die kleine gangen boren waardoor de bodemstructuur van zware gronden luchtiger wordt. 

Wist je dat
Ruim een kwart van alle biodiversiteit in de bodem leeft? Wanneer je een gezonde rijke bodem hebt en er een theelepel grond uit zou halen, heb je al meer organismen dan dat er mensen op de aarde zijn. 

Wat kan je zelf doen voor een beter bodemleven? 

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen bodemverontreiniging veroorzaken. Bovendien hebben ze vaak een negatief effect op de goede micro-organismen in de bodem. Het bodemleven kan verstoord raken en ziekten en plagen kunnen toenemen (in plaats van afnemen). 

Gebruik organische meststoffen
De organische stof, aanwezig in meststoffen van DCM, leveren voedsel voor het bodemleven. Geef de planten, het gazon en groenten en fruit zowel in maar-april als in mei-juni een goede bemestingsbeurt zodat zowel de planten als het bodemleven gevoed en gestimuleerd worden.

Toevoegen van DCM Bodemactivator 
Deze organische bodemverbeteraar doet veel meer dan koemest, wat alleen zorgt voor humusverbetering. DCM Bodemactivator bevat nuttige micro-organismen die zorgen voor een betere bodemvruchtbaarheid en een rijk en divers bodemleven. Die nuttige bacteriën, Bacillus sp., zorgen eveneens voor een betere opname van de voedingswelementen, een groter worteloppervlak en daarmee een optimale plantengroei. 

De positieve gevolgen: 

  • Actiever en rijker bodemleven
  • Verbeterde bodemvruchtbaarheid
  • Verhoogd vochthoudend vermogen
  • Betere drainage
  • Luchtige bodemstructuur

 

  • Weidse Blik