Regeling voor geiten en schapen

17/05/2017

Wanneer je schapen of geiten houdt, ben je verplicht om deze dieren te identificeren en registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook moet je jezelf aanmelden als houder. 

.

Registreren RVO 
Door de identificatie- en registratieplicht zijn de dieren en de herkomst snel te traceren bij een besmettelijke dierziekte. Ook moet je elke gebeurtenis zoals een geboorte, sterfte of verplaatsing melden bij RVO. De gegevens worden ook gebruikt voor de controle van subsidieaanvragen en het naleven van de mestwetgeving. De RVO is in de plaats gekomen van de Dienst Regelingen. 

Ook voor hobbydierhouders 
De verplichtingen voor het houden van schapen en geiten vallen onder de Regeling identificatie en registratie van dieren (I&R). Deze voorschriften gelden voor beroepsmatige houders, maar ook voor hobbydierhouders. De belangrijkste voorschriften voor hobbydierhouders zijn: 

  • Registreer je als houder via het I&R-systeem van de RVO. 
  • Meld alle geboorten, het af- en aanvoeren, overlijden enz. 
  • Zorg dat schapen en geiten de voorgeschreven identificatiemerken dragen. 
  • Dieren die na 1 januari 2010 geboren zijn, moeten gemerkt zijn met een visueel èn een elektronisch merk. 

 

  • Weidse Blik